Enes Bülbül atölye içeriği

HÜCUM TERAPİSİ

Psikolojik sorunların çözümünde kullanılan pek çok terapi tekniği, yaklaşımı vardır. Bazı teknikler, semptomların/belirtilerin giderilmesi odaklı iken bazıları belirtilere neden olan kaynağın tespit edilmesi ve bu kaynağın dönüştürülmesi amacını taşımaktadır.

Hücum Terapisi, semptomlardan ziyade kaynağa yönelik olarak çalışılan ve davranışçı, bilişsel, dinamik, varoluşsal tekniklerden danışana, danışanın sorunlarına bağlı olarak seçilen bir ya da birkaç tekniğin bir arada kullanıldığı bir psikoterapi sürecidir. Hücum terapisinde elastik ve eklektik bir uygulama yapılır. Fobik ve kompulsif danışanlara davranışçı teknikler, panik ve anksiyeteli danışanlara bilişsel teknikler ağırlıklı olarak uygulanırken, dinamik formülasyona uygun danışanlara iç görü yönelimli yaklaşım ağırlıklı olarak uygulanır.

Hücum terapisinde izlenen yolda tek bir terapi sistemine bağlı kalmak yerine bütüncül bir modelin benimsenmesi ve danışanın farklı kuramsal açılardan değerlendirilmesi terapistin formülasyonunu güçlendirmekte, terapide kullanacağı yöntem ve tekniklerde zenginlik sağlamaktadır. Danışan için bu durum, yaşamış olduğu sıkıntılara dair zihnindeki belirsizliklerin herhangi bir eksik nokta kalmadan en üst seviyede giderilmesinin yolunu açmaktadır.

 

 

Araç çubuğuna atla