Hilal Bebek atölye içeriği

Metakognitif Terapi

Metakognitif terapi, 3. dalga Bilişsel yaklaşımlara daha yakın durmakla beraber bilişsel davranışçı terapiden belirgin biçimde ayrılmaktadır. Metakognitif terapi, olumsuz düşünce ve duyguları değiştirmek üzerinde çalışmaz. Psikopatalojiyi de olumsuz ve hatalı düşüncelerin bir sonucu olarak tanmlamaz. MKT’ ye göre olumsuz duygu ve düşünceler evrensel ve geçicidir. Ancak herkes, olumsuz duygu ve düşüncelerini psikolojik hastalığa çevirmemektedir. MKT tam olarak bu ayrımda bir soru yöneltemektedir; Neden aynı olumsuz düşüncelere sahip birileri anksiyete bozukluğu geliştirmez iken diğerleri olumsuz düşüncelerini kalıcılaştırmakta ve hastalığa dönüştürmektedir. Geçici olanı kalıcı yapan, yüzeysel olanı derinleştiren etmen nedir? MKT’ ye göre bu sorunun cevabı üst-biliş yani metakognisyondur. Düşüncelerimiz hakkındaki düşüncelerimiz psikolojik belirtilerimizin gideceği yönü ve alacağı şekli belirlemektedir. İçsel uyaranlar ile kurduğumuz ilişkisi yeniden yapılandırma süreci metakognitif müdahaleleri içerir. Karşılaştırmalı yapılan çalışmalara göre özellikle anksiyete bozuklukları ve depresyona en hızlı yanıt veren terapi biçimi Metakognitif terapidir.

 

 

Araç çubuğuna atla