İbrahim Sarı atölye içeriği

Kısa Süreli Dinamik Psikoterapi

Günümüzde diğer psikoterapi süreçlerinin yerini, olabilecek en büyük değişimi

değil, mevcut kaynaklarla en hızlı ve kısa sürede ulaşılabilecek en büyük değişimi

gerçekleştirmeye yönelik kısa süreli ya da süresi sınırlı psikoterapiler almaya

başlamıştır. Kısa Süreli Dinamik Psikoterapiler çok iyi neticeler verebilmektedir.

Kısa Süreli Dinamik Psikoterapi, genel çerçevesi psikodinamik olmakla birlikte nesne

ilişkileri ve kendilik psikolojisi kuramlarını içine alan, ilişkisel ve duygu odaklı

yaklaşımları bilişsel davranışçı yaklaşımda harmanlayan bütüncül ve esnek bir

psikoterapi yöntemidir. Araştırmalar ayaktan tedavi gören hastaların büyük

çoğunluğunun tedavileri için kısa süreli tedavileri seçtiklerini göstermiştir.

 

                Danışanlarımız çoğu kez duygusal acılarının bir an önce bitmesi ihtiyacındadır.

Kısa Süreli Dinamik Psikoterapi bu danışanlar için idealdir. Kısa Süreli Dinamik

Psikoterapi’de başlangıç, orta ve son yapılandırması bulunduğundan danışanlar

tedaviyi sonlandırmaya daha istekli olmaktadırlar. Terapiyi sonlandırmak için

belli bir zaman verilmesi, hastaların terapiye bağımlı olurum korkularını azaltmakta,

terapiyle ilgili endişelerini gidermektedir.

 

                Kısa Süreli Dinamik Psikoterapi, sınırlı odak ve sınırlı hedef vardır. Bu süresi

Kısa Süreli Dinamik Psikoterapi’yi açık uçlu psikoterapi veya psikoanalizlerden ayıran

en önemli özelliktir. Odağımızdaki esas döngü, döngüsel maladaptif örüntü (DMÖ)

formülasyonuyla saptanır. Kısa Süreli dinamik psikoterapilerin diğer özellikleri;

zaman konulması, terapötik anlaşma, hemen müdahale, planlanmış bitiş zamanı, iyimserlik

ve sözleşmedir. Kısa Süreli Dinamik Psikoterapi’de maksimum seans sayısı 20-24’tür.

Araç çubuğuna atla