Klinik Psk Ali Engin Uygur Atölye İçeriği

Obsesif Kompulsif Bozukluk Tedavisinde Hızlı Sonuç Veren Etkili Müdehaleler: Metakognitif Terapi Yaklaşımı 

İstem dışı zihne giren, şiddet, cinsellik veya dini tema içerikli düşünce, dürtü ve imajlar ya da kirlilik ile ilgili şüphe ve ruminasyonlar (takıntılar) karşısında kişi çoğunlukla saçma olduğunu bildiği halde açık ya da örtük şekillerde tekrarlayıcı tepkiler vermekten kendini alıkoyamaz. Stres ile başetme ve rahatsızlığı azaltma amacıyla başvurulan bu davranışlar (kompulsiyonlar) örtük olarak sayma dua etme, belli tarzda düşünme şeklinde, açık olarak ise yıkama, sıralama, kontrol, belli sayıda eylemi tekrar etme şeklinde ritüellerle karşımıza çıkar.

Bu noktada Bilişsel Davranışçı Terapi açısından sorun, takıntılı düşüncelerin gerçekleşme ihtimaline ilişkin bilişsel çarpıtmalar ve olumsuz inançlar olarak karşımıza çıkarken, Metakognitif Terapi için ise asıl sorun takıntılı düşüncelerin zihinde varolmasına atfedilen önem ve buna verilen tepkilerdir. Dolayısıyla Metakognitif Terapi düşünce içeriğindeki çarpıklıkları önemsemez. Bununla ilgilenmek yerine düşüncenin zihindeki varlığına yüklenen anlamı (Metakognitif İnançları) farketme, “düşünce” ile “gerçeği” birbirinden ayırt eden defüzyon teknikleryle istemsiz düşüncelere karşı mesafe almaya odaklanır.

Bu çalışmada Obsesif Kompulsif Bozukluğun Metakognitif Terapi Vaka Formulasyonu tanıtılacak. düşünce-eylem, düşünce-olay, düşünce-obje füzyonu üzerinden Olumlu ve Olumsuz Metakagnitif inançlar gösterilecek, obsesif ruminasyon ve ritüelleri durdurma sinyalleriyle ilişkili olan Bilişsel Dikkat Sendromuna (Cognitive Attentional Syndrome) değinilecek, düşüncelere karşı mesafe ayarlama egzersizleri olan Mesafeli Farkındalık (Detached Mindfulness) teknikleri uygulamalı şekilde gösterilecek, kullanılan metaforlar üzerinde durulacak ve Davranış Deneyleri’nden bahsedilecektir.

 

 

 

 

Araç çubuğuna atla