Uzm. Dr. Betül Sezgin Atölye İçeriği

 

Katatimi Atölye Çalışması

Katatimi;yönlendirilmiş imgelem tekniğini kullanılarak terapistin rehberliğinde  gündüz rüyası oluşturarak, kişinin iç dünyasının analizinin yapılması ve sembollerin tanı ve tedavide kullanılması esasına dayanır. İlk defa 1950’li yıllarda Alman psikiyatr Leuner tarafından kullanılmıştır. Bu çalışmada sembollerin yönlendirilmiş imgelem yöntemi ile   psikoterapi ve hipnoz uygulamalarında nasıl kullanılacağı  vaka örnekleri üzerinden anlatılması  ve pratik yapılması amaçlanmaktadır.

Bu atölye çalışması bilinç dışındaki psikolojik problemlere yönlendirilmiş imgelem yöntemi ile sembolik dili kullanarak odaklanma ve problemlerin çözümünde sembolik dili kullanma becerisi geliştirmek amacı ile düzenlenmiştir

Bilinç dışı  bilginin canlandırılması ifade edilmesinde, anlamlandırılması ve yeni anlamların yaratılmasında   sembollerin kullanımı kişiyi kendi derin duygularına yakın bir hale getirir. Gerek kişinin kendini anlama sürecinde, gerekse yapılandırma sürecinde kullanabileceğimiz,   bir teknik ve sanattır..

Semboller ve imgelerin tedavide kullanımı hemen hemen tüm kültürlerde vardır.  Bir çok dinin ayrılmaz parçasıdır. Eski mısırlılar ve eski yunanlılar, imajinasyonların beyindeki ruhları serbest bıraktığı ve bu ruhlarında kalbi ve vücudun diğer organlarını etkileyerek tedaviyi sağladığına inanırlardı.Şamanlar,transa girerek ruhlar alemine yolculuk yaptıklarını imgeleyerek, ruhlar ve tanrı ile iletişime geçtiklerini ve bununda ruhları iyileştirdiğine inenırlardı.  Navajo yerlileri kendilerini sağlıklı olarak tasarladıkları imgeler kullanırlar. Bazı amerikan yerlileri kumlar üzerine hastalıklarını sembolize eden resimler çizer, sonra yeniden resim çizerek tedavinin nasıl olacağını anlamaya çalışırlardı. Bu da iyileşme konusunda onalara yardımcı olurdu.Eski çağlarda Hindu bilgeler imajların tanrının insanlarla iletişim yolu olduğuna inanırlardı.Bu bilgeler yogi pratiğinin bir parçası olarak bir çok imgelem tekniği geliştirmişlerdir. Bu bilgeler yogi pratiklerinin bir parçası olarak bir çok imgelem tekniği geliştirmişlerdi. Geleneksel Çin  tıbbı da  imajinasyon ve vizüalizasyonu  zihin /beden tedavisinin bir parçası olarak kabul etmiştir.

Bilinçdışı  semboller kentidir, İmgeler ve semboller bilinç dışı ile bilinç arasında bir köprüdür diyebiliriz. Günümüzde de  bir canlandırma yöntemi olarak pek çok terapide kullanılmaktadır. Gerek endiksiyonlarda  gerekse problemlerin kaynağını  anlamak, çözümlemek, ve yeniden yapılandırmak üzrere hipnoz çalışmalarınında  önemli bir parçasıdır.

 

 

Araç çubuğuna atla