Tahir Özakkaş MD., PhD.

tahirozakkas

Uz. Dr.

Uz. Dr. Tahir ÖZAKKAŞ
Uz. Dr. Tahir ÖZAKKAŞ1958 yılında Kayseri’de doğdu. İlk ve orta öğretimini Kayseri’de tamamladı. Tıp eğitimine Hacettepe Üniversitesi’nde 1978 yılında başladı. 1986 yılında Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Tıp fakültesinde okuduğu yıllarda İ.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset ve İdare Bölümü’nü 1983 yılında bitirdi. 1986-88 yıllarında Kayseri İncesu ilçesinde zorunlu hizmetini tamamladı. TAKSAN Takım Tezgahları Sanayii Anonim Şirketinde uzun yıllar iş yeri hekimliği yaptı. Aynı yıllarda Gazi Üniversitesi SBE’nde bir süre Siyaset Psikolojisi üzerine yüksek lisans çalışması yaptı. 1989-93 yılları arasında Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde Halk Sağlığı Ana Bilim Dalında İşyeri Hekimliği üzerine doktora çalışmasını tamamladı. 1994-97 yılları arasında Azerbaycan Tıp Üniversitesi Psikiyatri anabilim dalında uzmanlık eğitimini aldı. Daha sonra İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Psikiyatri anabilim dalında uzmanlık denkliğini aldı. Aynı zamanda Azerbaycan Tıp Üniversitesi Psikiyatri anabilim dalında öğretim üyesi olarak çalışmalarına devam etti. Doçentliğe eşdeğer ilimler namzetliği sınavlarını verdikten sonra “Anksiyete Bozukluklarında Psiko, Farmako ve Kombine Terapiye Cevap Hususiyetleri” başlıklı tezini tamamladı. Halen çalışmalarını Türkiyede devam ettirmektedir.
2005’ten bu yana kurucusu olduğu Psikoterapi Enstitüsü’nde ruh sağlığı profesyonellerine yönelik olarak geliştirdiği Bütüncül Psikoterapi Eğitim Programını devam ettirmektedir. Ayrıca Hipnoz ve Masterson Yaklaşımı üzerine düzenli eğitimler vermektedir.
Psikoterapi Enstitüsü başkanı olarak uluslararası pek çok kuruluşla kurumsal sözleşmeler imzalamış ve birçok psikoterapi ekolünün Türkiye temsilciliği ve eğitim planlamacısı olarak çalışmalarına devam etmektedir. Eğitim işbirliği içinde olduğu kurumlar ve yaklaşımlar arasında Personality Disorders Institute (Aktarım Odaklı Terapi), Emotion-Focused Therapy Clinic (Duygu Odaklı Terapi) ve Levenson Institute for Training (Süresi Sınırlı Dinamik Psikoterapi) bulunmaktadır.
Konu ile ilgili birçok kitabı ve makalesi bulunmaktadır. Başlıca kitapları arasında Bütüncül Psikoterapi, Hipnoz 1-2, Alerji ve Deri Hastalıklarında Hipnoterapi, Cinsel Problemlerde Hipnoterapi, Hipnotik Yaş Gerilemesi, Anksiyete Bozuklukları ve Tedavisi yer alır. Unified Psychotherapy and Clinical Science dergisi ve Azerbaycan Psikiyatri dergisinin yayın kurulundadır.
Üyesi olduğu kuruluşlar:
1. Türk Tabibler Birliği
2. Türkiye Psikiyatri Derneği
3. Türkiye Psikiyatri Derneği Kişilik Bozuklukları Çalışma birimi
4. Türkiye Psikiyatri Derneği Yeme Bozuklukları Çalışma birimi
5. Türkiye Psikiyatri Derneği Grup Terapileri Çalışma birimi
6. Türkiye Psikiyatri Derneği Psikanalitik Psikoterapiler Çalışma birimi
7. Psikoterapi Enstitüsü Derneği
8. Hipnoz Derneği
9. Amerikan Psikiyatri Birliği
10. Amerikan Psikiyatri Birliği Psikiyatri Yayınevi Birimi
11. Amerikan Psikoloji Birliği
12. Amerikan Psikoloji Birliği Hipnoz Çalışma birimi
13. Amerikan Psikoloji Birliği Klinik Nörofizyoloji Çalışma Birimi
14. Amerikan Psikoloji Birliği Psikoterapi Çalışma birimi
15. Amerikan Psikoloji Birliği Hipnoz Çalışma birimi
16. Amerikan Psikoloji Birliği Psikoterapide Bütünleşme Çalışma birimi
17. Amerikan Psikoloji Birliği Klinik Psikoloji Çalışma birimi
18. American Academy of Psychoanalysis and Dynamic Psychiatry
19. International Association for Psychoanalytic Self Psychology (IAPSP)
20. Uluslararası Masterson Enstitüsü
21. Levenson Institute for Training
22. International Society of Emotion Focused Therapy
23. The European Association for Integrative Psychotherapy (EAIP)
24. The Institute for the Psychoanalytic Study of Subjectivity (IPSS)
25. The International Association for Cognitive Psychotherapy (IACP)
26. International Society of Transference-Focused Psychotherapy (ISTFP)
27. International Family Therapy Association (IFTA)
28. Society for Personality and Social Psychology (SPSP)
29. The European Society for Traumatic Stress Studies (ESTSS)
30. Unified Psychotherapy and Clinical Science

Tahir ÖZAKKAŞ, M.D., Ph.D.
He was born in Kayseri in 1958. He completed his primary and secondary education in Kayseri. He started his medical education in Hacettepe University in 1978. He graduated from Erciyes University Faculty of Medicine in 1986. During his years in the Faculty of Medicine, he completed Istanbul University Faculty of Political Sciences Department of Politics and Administration in 1983. He completed his obligatory service during 1986-88 in Kayseri İncesu district. In the same years he conducted his post graduate studies in Gazi University Faculty of Political Sciences on Psychology of Politics. During the years 1989-93 he completed his doctorate studies in Erciyes University Institute of Health Sciences on Public Health. During 1994-97 he specialized in Psychiatry in Azerbaijan University of Medicine. Then he got the master degree equivalence in Istanbul University Faculty of Medicine Department of Psychiatry. At the same time he maintained a lecturer position in Azerbaycan Medical School, also he got an associate professor degree. After passing from the associate professor equivalent science candidate exams he completed his thesis titled “Psycho, Pharmaco and Combined Therapy Response Specialties in Anxiety Disorders”. He currently continues his studies in Turkey and Azerbaijan.
His areas of interest are psychotherapy and hypnotherapy applications in personality disorders and anxiety disorders. Since 2005 he organizes Integrative Psychotherapy Training Program on theoretical, formulation and supervision levels for mental health professionals in the Psychotherapy Institute founded by him and representing the Masterson Institute in Turkey.

Name:

Tahir Özakkaş MD., PhD.

Kurul:

Kongre Başkanı, Konuşmacı
Araç çubuğuna atla