Genel

                               Psikoterapide Bütünleştirici bir Katkı Olarak İlm’u Nefs “İlm” İslam düşüncesinde, tüm bilimsel faaliyetler için kullanılan bir kavramdır. Nefs ise, psikolojideki Yunanca “psüke” kavramının, Arapça karşılığı olup, insan “ruh”u anlamına gelir. Bu bağlamda İlm’u nefs İslam düşüncesinin ruh bilimi yani psikolojisidir. Çağdaş psikoterapi modelleri, önemli katkılarının yanında belirli açmaz ve sınırlılıklar içerir. Bu psikoterapi sürecinde…

Read more

Duygu Düzenleme Psikoeğitim Atölye Çalışması Duygular ve duygu düzenleme psikolojik belirtilerde oldukça önemli kavramlardır. Duyguların etkin ve doğru anlaşılması, düzenlenmesi ve ifade edilmesi psikolojik belirtiler açısından önemli değişkenler olarak görülmektedir. Duygu ile ilişkili çalışmalarda duygu düzenleme ve bileşenleri en fazla altı çizilenlerdir. Duygu düzenleme bileşenleri içerisinde olumsuz duyguyu veya duygu durumunu fark etme, tanımlama ve…

Read more

Geştalt Terapide Rüyalar İle Çalışmak Atölye Çalışması İçerik Rüyaların Anlamı Rüya Çalışmalarının Amaçları Geştalt yaklaşımına göre çalışmaların amaçları Kişiliğin reddedilen, sahip çıkılmayan kısımlarının fark edilmesi ve kişilik içinde bütünleştirilmesi İhtiyaçların fark edilmesi ve varoluş mesajlarının belirlenmesi Kişilerarası ilişkilerdeki temas biçimlerinin fark edilmesi ve değiştirilmesi Geştalt Terapide rüyalarla çalışma yöntemleri 4.1. Rüyanın Resminin Çizilmesi 4.2. Rüyanın…

Read more

GELİŞİMSEL TEMAS  OYUN TERAPİSİ Temas bir deneyimdir ve duygudur. Bir düşünce değildir. Temas konuşmaktır, parçası olmaktır. Neye dokunuyorsam o şey benim parçam haline gelir. Ten asla unutmaz. Temas ile ilgili hatıralar beden hafızasında saklıdır.  Gelişimsel Temasın öncüsü ve kurucusu  Viola BRODY 1970 de çocuk terapisi yaklaşımı ile ilgili eğitimler vermeye başladı ve yaklaşımının adını Gelişimsel Oyun Terapisi koydu. Bu terapide merkezde temas olduğunu söylemiştir. Olumlu pozitif…

Read more

Kısa Süreli Dinamik Psikoterapi Günümüzde diğer psikoterapi süreçlerinin yerini, olabilecek en büyük değişimi değil, mevcut kaynaklarla en hızlı ve kısa sürede ulaşılabilecek en büyük değişimi gerçekleştirmeye yönelik kısa süreli ya da süresi sınırlı psikoterapiler almaya başlamıştır. Kısa Süreli Dinamik Psikoterapiler çok iyi neticeler verebilmektedir. Kısa Süreli Dinamik Psikoterapi, genel çerçevesi psikodinamik olmakla birlikte nesne ilişkileri…

Read more

Metakognitif Terapi Metakognitif terapi, 3. dalga Bilişsel yaklaşımlara daha yakın durmakla beraber bilişsel davranışçı terapiden belirgin biçimde ayrılmaktadır. Metakognitif terapi, olumsuz düşünce ve duyguları değiştirmek üzerinde çalışmaz. Psikopatalojiyi de olumsuz ve hatalı düşüncelerin bir sonucu olarak tanmlamaz. MKT’ ye göre olumsuz duygu ve düşünceler evrensel ve geçicidir. Ancak herkes, olumsuz duygu ve düşüncelerini psikolojik hastalığa…

Read more

Travma ve Fobilerin tedavisinde hızlı ve bütünsel bir teknik: HYT Beyinde doğuştan var olan bir bilgi işleme sisteminin varlığı göz önüne alındığında Olumsuz yaşam deneyimleri ya da travmaların beynin fiziksel bilgi işleme sisteminin biyokimyasal dengesini bozmuş olabileceğini söylemek mümkündür. Bu dengesizlik bilgi işleme sürecinin bir çözüme ulaşmasını engelleyebilir. Travmatik süreçler; olağan uyum mekanizmalarının bozulmasına yol…

Read more

Duygu Odaklı Terapide Terapötik Varoluş ve Sandalye Teknikleri Duygu odaklı terapi, deneyimsel bir terapidir. Terapistin an be an danışanla uyumlu dansı, terapinin odağında yer alır. Bu atölye çalışmasında duygu odaklı terapide terapistin  terapötik varoluşunun  ne olduğu, önemi,  terapötik sürece  ve sonuca etkileri tartışılacaktır. Terapistin seans odasındaki varoluşunun, danışanla etkili ve karşılıklı ilişkinin oluşumundaki önemi üzerinde…

Read more

Psikiyatride Yatan Hastalarda Grup Sinematerapi Uygulamaları   Yataklı psikiyatri servisleri şizofreni, bipolar duygudurum bozukluğu, şiddetli depresyon, bağımlılıklar ve diğer ciddi ve akut psikiyatrik hastalıkları olan hastalar için bakım sağlar. Bu hastalarda sık görülen pozitif psikotik semptomlar grubu olan taşkınlık, saldırganlık, düşmanlık, halüsinasyonlar ve sanrılar genellikle ilaçla kolaylıkla kontrol altına alınabilmektedir. Bununla birlikte, tedaviyi reddetme, uyum…

Read more
Araç çubuğuna atla